قسمت اول آموزش افتر افکت، تنظیمات کلی نرم افزار جهت شروع کار