در این آموزش کار با شبیه ساز دوربین Canon را آموخته و از این طریق می توانید مهارت عکاسی خود را به خوبی افزایش دهید. در آموزش های آینده با نرم افزار های حرفه ای تر کار را ادامه خواهیم داد.